Czas złożyć deklarację

Do końca kwietnia, najemcy mieszkań TBS mają czas na złożenie w swoim Towarzystwie Budownictwa Społecznego deklaracji o wysokości osiąganych dochodów. Obowiązek ten nakłada ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie której funkcjonują TBS-y.

Deklarację należy składać co dwa lata, w terminie do 30 kwietnia. Najczęściej TBS udostępnia odpowiedni wzór deklaracji swoim najemcom.
W deklaracji należy wymienić wszystkie osoby należące do naszego gospodarstwa domowego i wykazać wysokość jego średniego miesięcznego dochodu netto.

Ważne! Towarzystwa Budownictwa Społecznego mają prawo wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu w przypadku nie złożenia deklaracji w terminie. Takie same konsekwencje, może mieć wykazanie dochodów przekraczających ustawowe progi dochodowe.
Znacznie poważniejsze skutki ma podanie nieprawdy w deklaracji. Wówczas TBS wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. Po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200 % czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana.

Rate this post