Chodzież – Chodzieskie TBS

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bosej 4 w Chodzieży

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 1.312,67m2
Powierzchnia użytkowa garaży: 115,00m2
Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych: 346,54m2
Kubatura: 9.003,00m3
Liczba mieszkań: 31
Lokalizacja – m. Chodzież, ul. Bosa 4 , działki o numerach 2534/2 i 2536/2.

Chodzieskie TBS
ul. Młyńska 3,
64-800 Chodzież
tel. (0-67) 282 76 55

Rate this post