Chełmża – Toruńskie TBS

Chełmża – Toruńskie TBS. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 4

Charakterystyczne parametry budynku:
powierzchnia zabudowy – 385,40 m2
kubatura budynku – 5 630,10 m3
powierzchnia użytkowa mieszkań – 999,60 m2
powierzchnia lokali usługowych – 90,00 m2
powierzchnia komórek lokatorskich – 153,30 m2
powierzchnia użytkowa netto – 1 426,20 m2.

Toruńskie TBS
ul. Czarlińskiego 16,
87-100 Toruń
tel.(0-56) 652 82 88, 655 49 79

Rate this post