Chcesz zamieszkać w TBS? Sprawdź swoje dochody

Od 29 listopada obowiązuje nowe obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2012 r. Wysokość tego wynagrodzenia ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu progów dochodowych dla osób ubiegających się o mieszkanie z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Tradycyjnie już na podstawie obowiązującego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach wyliczyliśmy progi dochodowe z podziałem na ilość osób w gospodarstwie domowym. Zobacz – progi dochodowe do TBS

Rate this post