Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2011 r.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w styczniu br. oddano do użytkowania 9306 mieszkań tj. o 27,2%  mniej niż przed rokiem, a w porównaniu ze styczniem 2009 r. oznacza to spadek o 57,9%. W styczniu 2011 r. rozpoczęto budowę 6247 mieszkań, tj. o 40,4% więcej niż w 2010 r., natomiast wydano pozwolenia na budowę 9612 mieszkań, tj. odpowiednio o 9,2% mniej.

Największy udział (63,5%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, którzy w styczniu 2011 r. wybudowali 5 909 mieszkań (o 8,2% mniej niż przed rokiem). W tej grupie inwestorów nadal notowano spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń na budowę mieszkań. Uzyskali oni pozwolenia na budowę 5232 mieszkań, tj. o 11,3% mniej niż przed rokiem. Odnotowano natomiast wzrost liczby rozpoczynanych mieszkań – do 2562, tj. odpowiednio o 34,0%.

Deweloperzy w styczniu 2011 r. oddali 2981 mieszkań, tj. o 35,9% mniej niż w ub. roku, co stanowiło 32,0% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W styczniu br. w tej grupie inwestorów rozpoczęto budowę 3213 mieszkań, tj. o 54,0% więcej niż w 2010 r. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę uzyskano pozwolenia – do 4079, tj. o 7,8%.

Spółdzielnie mieszkaniowe w styczniu 2011 r. oddały do użytkowania 132 mieszkania, tj. o 88,4% mniej niż przed rokiem. Liczba rozpoczętych mieszkań przez spółdzielnie mieszkaniowe była również mniejsza (95 mieszkań wobec 258). Wzrosła natomiast liczba wydanych pozwoleń do 224, tj. o 21,1%.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w styczniu 2011 r. łącznie 284 mieszkań, tj. o 49,9% mniej niż w ub. roku. W styczniu br. w budownictwie komunalnym oddano do użytkowania 260 mieszkań (o 15,9% mniej), społecznym czynszowym – 18 (wobec 251 mieszkań w ub. roku) i zakładowym – 6, tj o 14,3% mniej. Spadła również o 6,1% liczba mieszkań, na  budowę  których  uzyskano  pozwolenia, natomiast  wzrosła o 95,3% liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w styczniu 2011 r.

W styczniu br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano tylko w trzech województwach (lubelskim – o 40,7%, małopolskim – o 14,3% i warmińsko-mazurskim – o 10,7%). W województwie mazowieckim oddano 1475 mieszkań, tj. 47,3% mniej niż przed rokiem. Spośród pozostałych województw największy spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w  województwie podlaskim – o 49,8%, kujawsko-pomorskim – o 45,4%, świętokrzyskim – o 43,5%, a najmniejszy – o 0,3% w województwie śląskim.

Rate this post