Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IX 2010 r.

Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. oddano do użytkowania 97 039 mieszkań, tj. o 15,5% mniej niż w 2009 r. i o 9,7% mniej w porównaniu z analogicznym 2008 r. W okresie tym w budownictwie społecznym czynszowym oddano do użytkowania 2 293 mieszkania, tj. o 4,5% więcej niż przed rokiem.

W okresie dziewięciu miesięcy 2010 r. rozpoczęto budowę 127 717 mieszkań, tj. o 16,2% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku, przy czym tempo wzrostu w III kwartale obniżyło się, w stosunku do notowanego za I półrocze, głownie z powodu słabych wyników we wrześniu 2010 r. Po głębokim spadku liczby pozwoleń wydanych na budowę w latach 2008 – 2009, od grudnia ub. roku obserwuje się wzrost liczby wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań. W okresie styczeń-wrzesień 2010 r. odnotowano jednak jeszcze jej spadek o 4,5% (tj. do 132 276 mieszkań) w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Największy udział (51,4%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni. W okresie styczeń-wrzesień 2010 r. wybudowali 49 887 mieszkań, tj. o 1,4% mniej niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów nadal utrzymał się spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. Otrzymano pozwolenia na budowę 77 937 mieszkań, tj. o 2,6% mniej niż przed rokiem. Odnotowano również niewielki spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – 73 124 mieszkania, tj. o 1,1% mniej niż w analogicznym okresie 2009 r.

Deweloperzy w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. oddali 38 567 mieszkań (co stanowiło 39,7% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 28,6% mniej niż w ub. roku. W ciągu dziewięciu miesięcy br. w tej grupie inwestorów rozpoczęto budowę 47 990 mieszkań, tj. o  60,6% więcej niż w 2009 r. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę uzyskano pozwolenia – 48 891, tj. o 0,7%.

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie dziewięciu miesięcy 2010 r. oddały do użytkowania 3 985 mieszkań, tj. o 25,5% mniej niż przed rokiem. Mniejsza była również o 16,6% liczba pozwoleń uzyskanych przez spółdzielnie mieszkaniowe (na budowę 2 679 mieszkań, wobec 3 211 przed rokiem). Wzrosła natomiast liczba rozpoczętych mieszkań – 3 276, tj. o 1,1%.

Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu dziewięciu miesięcy 2010 r. łącznie 4 600 mieszkań, tj. o 6,7% mniej niż w ub. roku. Liczba mieszkań, na których budowę uzyskano pozwolenia spadła w tej grupie do 2 769 (wobec 6 111), wzrosła natomiast liczba mieszkań rozpoczętych –  3 327, tj. o 16,9%. W okresie tym w budownictwie społecznym czynszowym oddano do użytkowania 2 293 mieszkania, tj. o 4,5% więcej niż przed rokiem. W budownictwie komunalnym wybudowano 2 122 mieszkania (o 7,1% mniej), a w zakładowym – 185 (wobec 453 mieszkań w ub. roku).

W okresie styczeń-wrzesień br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w czterech województwach: w opolskim – o 48,9%, świętokrzyskim – o 25,6%, podlaskim – o 18,8% i warmińsko-mazurskim – o 15,1%. W województwie mazowieckim oddano 21 170 mieszkań, tj. o 26,4% mniej niż przed rokiem. Z pozostałych województw największy spadek odnotowano w  małopolskim – o 31,5%,  zachodniopomorskim – o 24,5 % i lubuskim – o 22,1%

Rate this post