Budownictwo mieszkaniowe styczeń-marzec 2010

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport o sytuacji w budownictwie mieszkaniowym w pierwszych miesiącach 2010 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-marzec 2010 r. oddano do użytkowania 33.902 mieszkania tj. o 18,3%  mniej niż w 2009 r., a w porównaniu z okresem styczeń-marzec 2008 r. oznacza to spadek o 4,3%.

Po zmniejszonej w latach 2008-2009 aktywności inwestorów w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych w I kwartale 2010 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. W ciągu trzech miesięcy br. rozpoczęto budowę 27 241 mieszkań, tj. o 16,1% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. W dalszym ciągu obserwowany jest natomiast spadek liczby mieszkań (do 35 407), na których budowę wydano pozwolenia, tj. o 18,6%  mniej niż w I kwartale 2009 r.
Największy udział (50,8%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-marzec 2010 r. wybudowali 17220 mieszkań (o 13,9% mniej niż przed rokiem). W tej grupie inwestorów odnotowano spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń i rozpoczynaniem nowych inwestycji. Uzyskano  pozwolenia na budowę 22 144 mieszkania i rozpoczęto budowę 14 110 mieszkań, tj. o 2,1% mniej w stosunku do trzech miesięcy 2009 r. zarówno w zakresie wydanych pozwoleń, jak i rozpoczętych mieszkań.

Deweloperzy w okresie styczeń-marzec 2010 r. oddali 13 718 mieszkań, tj. o 24,0% mniej niż w ub. roku, co stanowiło 40,4% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W ciągu trzech miesięcy br. w tej grupie inwestorów rozpoczęto budowę 11 542 mieszkania, tj. o 53,4% więcej niż w 2009 r. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę uzyskano pozwolenia – do 11  786, tj. o 31,2%.

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie trzech miesięcy 2010 r. oddały do użytkowania 1 351 mieszkań, tj. o 13,1% mniej niż przed rokiem. Liczba uzyskanych pozwoleń przez spółdzielnie mieszkaniowe była również mniejsza (533 mieszkania wobec 1185). Wzrosła natomiast liczba rozpoczętych mieszkań do 766, tj. o 19,9%.

Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu trzech miesięcy 2010 r. łącznie 1 613 mieszkań, tj. o 14,9% mniej niż w ub. roku. W okresie tym w budownictwie społecznym czynszowym oddano do użytkowania 839 mieszkań (o 0,7% więcej niż przed rokiem), komunalnym – 754 (o 17,8% mniej) i zakładowym – 20 (wobec 145 mieszkań w ub. roku). Spadła również do 944 (wobec 2546) liczba mieszkań, na  budowę  których  uzyskano  pozwolenia oraz – o 7,7% mieszkań, których budowę rozpoczęto.

W okresie styczeń-marzec br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano tylko w sześciu województwach (największy w świętokrzyskim – o 51,9%, opolskim – o 44,3% i pomorskim – o 25,9%). W województwie mazowieckim oddano 7 265 mieszkań, tj. o 26,5% mniej niż przed rokiem. Spośród pozostałych województw największy spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w  województwie lubuskim – o 36,6%, małopolskim – o 33,4%, dolnośląskim – o 33,3%, lubelskim – o 32,2% i zachodniopomorskim – o 26,3%, a najmniejszy – o 6,3% w województwie wielkopolskim.

Rate this post