Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-X 2011 r.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-październik 2011 r. oddano do użytkowania 100882 mieszkania, tj. o 7,8% mniej niż w 2010 r. i o 22,6% mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r.

W okresie dziesięciu miesięcy br. rozpoczęto budowę 141697 mieszkań tj. o 1,3% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – do 156194 mieszkań, tj. o 5,8%.

Największy udział (57,0%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-październik 2011 r. wybudowali o 1,5% więcej mieszkań niż przed rokiem, tj. 57551. W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. odnotowano niewielki spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę – do 83782 mieszkań, tj. o 2,0%, natomiast wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 82592 mieszkań, tj. o 3,7%.

Deweloperzy w okresie dziesięciu miesięcy br. oddali 37346 mieszkań (co stanowiło 37,0% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 13,4% mniej niż w ub. roku. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem rozpoczęli budowę 52681 mieszkań, tj. o 0,7% mniej niż w 2010 r., natomiast uzyskali pozwolenia na budowę 67312 mieszkań, tj. o 21,0% więcej niż przed rokiem.

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie dziesięciu miesięcy 2011 r. oddały do użytkowania 2417 mieszkań, tj. o 43,5% mniej niż przed rokiem. Mniejsza była również liczba uzyskanych pozwoleń na budowę mieszkań – 2738, tj. o 12,5% oraz liczba mieszkań rozpoczętych – 1913 mieszkań, tj. o 47,8% mniej.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu dziesięciu miesięcy 2011 r. łącznie 3568 mieszkań, tj. o 33,0% mniej niż w ub. roku. W okresie tym w budownictwie komunalnym oddano do użytkowania 1744 mieszkania (o 32,1% mniej niż przed rokiem), w budownictwie społecznym czynszowym 1683 mieszkania (o 33,0% mniej), a w zakładowym – tylko 141 mieszkań, tj. o 42,4% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. Liczba mieszkań, na których budowę uzyskano pozwolenia spadła w tej grupie inwestorów do 2362, tj. o 28,2%, a liczba mieszkań których budowę rozpoczęto wzrosła – do 4511, tj. o 28,2%.

W okresie styczeń-październik br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w sześciu województwach (największy w świętokrzyskim – o 20,8%, podkarpackim – o 16,3% i kujawsko-pomorskim – o 13,0%). W województwie mazowieckim oddano 20419 mieszkań, tj. o 16,9% mniej niż przed rokiem. Z pozostałych województw największy spadek odnotowano w opolskim – o 34,6%, dolnośląskim – o 24,1% i łódzkim – o 13,2 %.

W okresie dziesięciu miesięcy br. wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia odnotowano w dziesięciu województwach (największy w mazowieckim – o 22,0%, kujawsko-pomorskim – o 21,9% i dolnośląskim – o 17,1%), a z pozostałych sześciu województw o ujemnej dynamice największy spadek odnotowano w małopolskim – o 21,5% i warmińsko-mazurskim – o 4,8%. Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-październik 2011 r. odnotowano w dziewięciu województwach (największy w warmińsko-mazurskim – o 16,8%, kujawsko-pomorskim i małopolskim – o 14,1% oraz opolskim – o 13,6%), a z pozostałych siedmiu województw o ujemnej dynamice największy spadek odnotowano w lubuskim – o 23,7% i pomorskim – o 10,5%. W województwie mazowieckim odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 26801, tj. o 4,4%.

Rate this post