Batalia KTBS Kamień Pomorski vs mieszkańcy bloku

Ten koszmar może spotkać TBS w Kamieniu Pomorskim. Wspólnota Mieszkaniowa „Bajka” złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Szczecinie przeciwko Kamień-skiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Kamieniu Pomorskim za niskiej jakości prace wykonane w obrębie budynku oraz usterki które wykazano w pierwszych miesiącach użytkowania lokali przy ul. Kornela Makuszyńskiego.

Biegły sądowy powołany przez Spółdzielnie Mieszkaniową oszacował, że obecne koszty naprawy budynku należącego do KTBS Kamień Pomorski sięgają obecnie około 30 tys zł. Lokatorzy mieszkań wprowadzili się do nich w 2011 roku – latem. Jesienią tego samego roku, mieszkańcy zaczęli wytykać błędy i niedociągnięcia które zgotowała im ekipa budowlana 20 lokalowego budynku ul. Kornela Makuszyńskiego.

Batalia KTBS Kamień Pomorski vs mieszkańcy bloku

Wady i niską jakość materiałów budowlanych z których powstał budynek, oficjalnym pismem zgłoszono już styczniu 2012 r. Niestety KTBS w odpowiedzi poinformował, że wszystko jest w porządku. Mieszkańcy załamując ręce postanowili zasięgnąć opinii biegłej która nie kryła zaskoczenia, że nowo powstały budynek może być aż w tak kiepskim stanie. Opinia biegłej została przekazana do KTBS natychmiastowo. Niestety i tym razem KTBS nie wykazał się profesjonalnością i zakwestionował opinię biegłej oraz jej uprawnienia.

Wspólnota Mieszkaniowa „Bajka” próbowała nawet zawrzeć ugodę z TBS Kamień Pomorski jednak ówczesna prezes Renata Bielaszewska-Mamzer nie zgodziła się i na to. Po dwóch latach przepychanki, Wspólnota Mieszkaniowa dnia 6 maja 2014 wysyła przedprocesowe wezwanie do ugody i kosztorys na kwotę niemal 30 tys zł w którym wskazują 12 głównych wad które należy naprawić aby budynek nadawał się do funkcjonowania.

Miażdżąca opinia biegłego sądowego powołanego przez sędzinę

KTBS wnosi o odroczenie powództwa w całości na co sędzina postanawia powołać biegłego sądowego. Biegły po zapoznaniu z dokumentacją i oględzinami bloku przy ul. Kornela Makuszyńskiego stwierdza, nie przebierając w słowach, że 12 wad które wykazała Wspólnota Mieszkaniowa „Bajka” są niczym w porównaniu z tym czego dopatrzył się na miejscu biegły sądowy.

Roboty naprawcze które wykazał biegły powołany przez Sąd opiewają na kwotę bagatela 430 tys zł. ! a nie jak oszacowała Wspólnota Mieszkaniowa zaledwie 30 tys zł. Już w marcu 2015 r. prezes KTBS Renata Bielaszewka-Mamzer traci swoje stanowisko i jej obowiązki spadają na barki jej następczyni.

Finał sprawy KTBS kontra Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bajka”

Jak wszyscy się spodziewali finał batalii między lokatorami bloku a KTBS Kamieniem Pomorskim nastąpi w kwietniu 2016 r. jednak Sąd zdecydował oddać sprawę do Sądu Okręgowego w Szczecinie ze względu na opinię biegłego który oszacował wartość robót naprawczych nie na 30 tys zł a ich wielokrotność czyli dokładnie 430572,10 zł. Będziemy bacznie przyglądać się tej sprawie i na bierząco Was informować.

 

Rate this post