Akcja OTBS na sprzedaż 161 mieszkań w Opolu

Opolski TBS przygotowuje akcje sprzedaży 161 TBS-owskich mieszkań. Jak można się było spodziewać, warunki wykupu nie są zachęcające, zainteresowanie wykupem jest sporadyczne. Jakie warunki należy spełnić aby wykup lokalu mógł dojść do skutku?

Zainicjowanie akcji wykupu mieszkań było wyborczą obietnicą prezydenta miasta Arkadiusza Wiśniewskiego. Już w okolicach lutego, mieszkańcy zaczęli otrzymywać pisma dotyczące wykupu mieszkań. Z pism wynika, że aby wykup lokalu TBS był możliwy trzeba spełnić następujące warunki:

  • trzeba być wynajmującym
  • oraz partycypantem

Cena mieszkań będzie ustalona na poziomie cen rynkowych. Wkład partycypacyjny natomiast będzie przeznaczony na poczet ogólnej ceny mieszkania. Należy się także liczyć z poniesieniem opłaty za wycenę mieszkania, czyli kilkaset złotych. Mieszkańcy lokali zaznaczają, że nawet jeśli poniosą opłatę za wycenę lokalu to nie ma żadnej gwarancji, że OTBS podpisze ostateczną zgodę na wykup lokalu.

Wielu mieszkańców lokali spodziewało się lepszych warunków ewentualnego wykupu wskazując jako przykład świetne warunki wykupu mieszkań komunalnych które także należą do władz miasta. Na wykup mieszkań do tej pory zdecydowało się 11 najemców którzy mieszkają i jednocześnie są partycypantami lokali w systemie TBS. Ostateczna decyzja jak i sam proces wykupu mieszkania ma zapaść jeszcze w 2016 roku.

Rate this post