20 lat działalności TBS w Polsce

Utworzony w 1995 roku program budownictwa TBS obchodzi właśnie 20 rocznicę działalności. Z tego powodu w Warszawie odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli rządu i Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Dziękuję środowisku towarzystw budownictwa społecznego za współpracę przy uruchomieniu nowego programu społecznego budownictwa czynszowego. Z pewnością w działaniach rządu widać zwrócenie większej uwagi na dostępność mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu – mówił wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski otwierając konferencję „Doświadczenia i perspektywy społecznego budownictwa czynszowego – dwadzieścia lat działalności towarzystw budownictwa społecznego”.

Wiceminister przypomniał, że poza zmianami dotyczącymi Towarzystw Budownictwa Społecznego otoczenie regulacyjne mieszkalnictwa także znacznie się polepszyło. W zakresie budownictwa socjalnego i komunalnego wspieranego ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), zwiększono udział dofinansowania w inwestycjach oraz wprowadzono rozwiązania pozwalające na bardziej elastyczne wykorzystywanie programu przez samorządy zgodnie z lokalnymi potrzebami i uwarunkowaniami.

Zwiększone dofinansowanie dla nabywców z dziećmi i zniesienie warunku pierwszego mieszkania dla rodzin z trójką dzieci będzie sprzyjać korzystaniu z programu „Mieszkanie dla młodych” przez duże rodziny. Ułatwienia dla powstawania i utrzymania w miastach zasobu mieszkaniowego przewiduje też ustawa o rewitalizacji, nad którą parlamentarne prace wkrótce dobiegną końca.

W najbliższym czasie TBS będą mogły skorzystać z nowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Pomoc państwa w ramach nowego programu będzie realizowana w formie finansowania zwrotnego, udzielanego na preferencyjnych warunkach przez BGK towarzystwom, a także spółdzielniom mieszkaniowym i spółkom gminnym.

Przekazane wsparcie w wysokości ponad 5 mld zł umożliwi budowę w ciągu 10 lat co najmniej 30 tysięcy mieszkań na wynajem, charakteryzujących się umiarkowanym poziomem czynszów – niższym od rynkowego średnio o ok. 40 proc. Będą one przeznaczone dla gospodarstw domowych uzyskujących średnie dochody (w szczególności osób wychowujących dzieci).

Obecnie w Polsce aż 242 TBS realizują budownictwo na wynajem o umiarkowanym czynszu. Od 1996 roku tylko w ramach programu realizowanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego utworzyły one blisko 100 tysięcy mieszkań, na podstawie 1427 umów o finansowe wsparcie udzielane w ramach rządowego programu na łączną kwotę 6.083.290.151 zł, podpisanych przez TBS z BGK. Są też projekty realizowane przez TBS niezależnie od publicznego wsparcia, stanowiące odpowiedź na problemy lokalnej społeczności, w tym osób o szczególnych potrzebach – osób niepełnosprawnych.

4.7/5 - (3 votes)