XIV Konferencja Towarzystw Budownictwa Społecznego

W ramach Targów Budownictwa Interbud w Łodzi odbyła się XIV Konferencja Towarzystw Budownictwa Społecznego, której program został opracowany wspólnie z Polską Izbą Gospodarczą Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Podsekretarz stanu Piotr Styczeń wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami towarzystw budownictwa społecznego, na którym dyskutowano na temat kierunku reformy programu społecznego budownictwa czynszowego. Wiceminister podkreślił w swoim wystąpieniu, że podstawowym dokumentem, który kreuje obecnie stanowisko rządu w zakresie budownictwa mieszkaniowego jest dokument „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”.

Jednym z założeń polityki państwa w tym zakresie jest wygaszenie systemu zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Obecnie prace w ministerstwie dotyczą możliwości przeorientowania środków ze zwrotu VAT na budownictwo społeczne, rozumiane jednak szerzej niż dotychczas. Ministerstwo szuka również sposobu, aby nie hamować, w tym również legislacyjnie, lokalnych inicjatyw. Obecnie potrzebne jest szersze podejście do problemu mieszkaniowego, nie skupiające możliwości działania w rękach jednego rodzaju podmiotów.

Wiceminister odpowiedział na szereg pytań dotyczących dalszych losów projektu założeń ustawy reformującej program społecznego budownictwa czynszowego oraz założeń ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych, które był przedmiotem konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych w zeszłym roku. Formalnie projekty te nie są dalej procedowane. Jednak będą one stanowić merytoryczną podstawę nowych założeń. Wiceminister podkreślił, że w chwili obecnej priorytetem jest przede wszystkim przeprowadzenie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów.

Rate this post