“Budownictwo – perspektywy rozwoju” – XII Śląskie Forum Gospodarcze

O pomyślności mieszkaniowej obywateli decydują w głównej mierze gminy, w znacznym stopniu sami obywatele, a tylko w nieznacznym państwo. Ile razy jednak mamy do czynienia z problemem mieszkaniowym na danym obszarze, najczęściej pytania o możliwość poprawy sytuacji kierowane są głównie do organów państwa – powiedział 11 grudnia Wiceminister Piotr Styczeń na XII Śląskim Forum Gospodarczym w Katowicach.

Omawiając sytuację w budownictwie mieszkaniowym P. Styczeń wskazał na związek kondycji budownictwa nie tylko ze stanem gospodarki narodowej, postrzeganej jako wzrost lub spadek wskaźnika PKB, ale także z poziomem bezrobocia, zamożnością obywateli, czy też polityką banków w zakresie podaży pieniądza.

Przyznał, że zabezpieczenie pomyślności mieszkaniowej wyłącznie środkami budżetowymi nie jest rozwiązaniem praktykowanym w gospodarce rynkowej. Państwo jednak na miarę swoich możliwości, wspiera finansowo wszystkie typy budownictwa mieszkaniowego: budowy na własność, wynajem, budownictwo socjalne, społeczne i komunalne. Dotacje z budżetu państwa nie rozwiążą same żadnego z problemów mieszkaniowych, istotna jest tu przede wszystkim polityka samorządów lokalnych, decydujących które rodzaje budownictwa mają być preferowane, które zaś wsparcia na danym terenie nie wymagają. Wskazał na konieczność szczególnej troski o osoby, które ze względu na problemy socjalne wymagają wsparcia w zabezpieczeniu sobie dachu nad głową.

Odnosząc się do niezadowalającego stopnia, w jakim tereny gmin objęte są planami zagospodarowania przestrzennego przypomniał, że to właśnie zaległości w sporządzaniu planów są powodem zarówno problemów z uzyskiwaniem odszkodowań za wywłaszczone grunty, jak i powodują konieczność stosowania przy realizacji szczególnie istotnych inwestycji zapisów specustawy. Poinformował przy tej okazji, że w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad prostszymi, szybszymi i klarowniejszymi społecznie rozwiązaniami, a dyskusje nad stosownymi zapisami prowadzone są zarówno w ramach konsultacji rządowych, jak i toczą się w środowisku parlamentarnym.

Podczas dyskusji uczestnicy forum wskazywali na ciągle niedostateczną zasobność firm krajowych w stosunku do zagranicznych konkurentów, co przekłada się na niekorzystne dla nich rezultaty rozstrzyganych przetargów publicznych. Podnosili także kwestie kłopotów z korzystaniem z kredytów dofinansowywanych z budżetu państwa, zwłaszcza ze spełnieniem kryteriów niezbędnych do ich otrzymania.

Pytali o możliwość zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, które umożliwiłyby przeznaczenie niesprzedanych zasobów mieszkaniowych na wynajem.
Informowali także o niebezpieczeństwie popadnięcia w spiralę zadłużenia przez osoby, które decydują się na skorzystanie z możliwości uwłaszczenia w zajmowanym przez siebie lokalu, bez wcześniejszego rozeznania własnych możliwości finansowych i skutków prawnych, jakie niesie za sobą taka decyzja.

Rate this post