Reply To: albo zorganizujemy się, albo zostaniemy sami – do mieszkańców TBS-ów z Warszawy

#24821

Partycypant

a czy tylko ja usłyszałam, że zgoda na Cesje jest (analogicznie jak w TBS Południe gdzie nie robią z tego problemu) ale trzeba będzie podpisać nową umowę na „takich samych warunkach” a nawet „lepszych”?