Przyłącze wody Zgoda Sąsiada WZÓR

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe? Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową odbiorcy usług. Przyłącza wodociągowe stanowią własność właścicieli nieruchomości (odbiorców), którzy budują je na własny koszt.

1 2