Termin składania deklaracji o dochodach najemców

Zgodnie z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe … Czytaj dalej Termin składania deklaracji o dochodach najemców