Nowe progi dochodowe dla najemców i osób starających się o mieszkanie z TBS

Główny Urząd Statystyczny 29 listopada podał nowe wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach służącego celom określonym w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Z podanych wartości obliczane są maksymalne dochody jakie może osiągać rodzina, która ubiega się o mieszkanie z zasobów TBS.

Wysokość progów dochodowych ma również duże znaczenie dla osób już najmujących lokal od Towarzystwa Budownictwa Społecznego, bowiem przekroczenie ich może skutkować wypowiedzeniem przez TBS dotychczasowego czynszu i zastosowanie czynszu wolnego.

W oparciu o aktualną wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyliczyliśmy kwoty dopuszczalnych wysokości dochodów na gospodarstwo domowe o różnej liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania we wszystkich województwach.

Zobacz progi dochodowe

Przeczytaj także:  Jak otrzymać mieszkanie TBS – krok po kroku

Koniecznie sprawdź  Nowe mieszkania TBS w Będzinie