Nowe mieszkania na nowych zasadach

Na działce przy ul. Gdańskiej należącej to TBS Bolesławiec, niebawem ruszy budowa budynku z mieszkaniami na wynajem według nowych zasad. Po okresie 5 lat od oddania budynku do użytkowania, najemca będzie mógł wystąpić do TBS z wnioskiem o wykup zajmowanego lokalu.

Projekt budowlany inwestycji przy ulicy Gdańskiej w Bolesławcu, przewiduje czteropiętrowy budynek z 52 mieszkaniami o różnej wielkości – od 33 m2 do 84m2. Każde mieszkanie wykończone zostanie w standardzie „pod klucz”, posiadać będzie własny balkon i pomieszczenie gospodarcze, a mieszkania na ostatniej kondygnacji będą lokalami dwupoziomowymi z tarasem. W części przyziemnej budynku zlokalizowany będzie garaż podziemny wielostanowiskowy na 24 miejsca. Miejsca postojowe będą wynajmowane mieszkańcom budynku na podstawie odrębnych umów i będą mogły być zbywane razem z mieszkaniem.
Teren wokół budynku zostanie wyposażony w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą – zieleń, plac zabaw, miejsce rekreacji dla dorosłych itp. Budynek wyposażony będzie we wszystkie niezbędne media i instalacje, zaś centralne ogrzewanie i ciepła woda dostarczana będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Po zakończeniu inwestycji, osoby które wniosły partycypację obejmą mieszkania na zasadach najmu. Po okresie 5 lat od oddania budynku do użytkowania (okres gwarancji na roboty budowlane), osoba która podpisała umowę najmu będzie mogła wystąpić do Zarządu Spółki z wnioskiem o sprzedaż mieszkania na jej rzecz. Jednak decyzję ostateczną podejmować będzie Zgromadzenie Wspólników.

W przypadku zgody na sprzedaż, wyznaczony przez TBS rzeczoznawca dokona wyceny bieżącej wartości lokalu. Następnie od tej wartości, stanowiącej cenę rynkową, wraz z częścią zadłużenia przypadającego na ten lokal zostanie odjęta kwota wniesionej partycypacji, zwaloryzowana wg aktualnego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, oraz kwota części kredytu jaka została już odprowadzona w czynszu.

Obecnie TBS kończy etap wykonania dokumentacji projektowej. Przyjmowanie wniosków o najem mieszkań rozpoczęło się w październiku 2012 r. Termin oddania mieszkań do zasiedlenia planowany jest na listopad 2014 r.

Koniecznie sprawdź  Nie będzie zmiany prezesa w Opolskim TBS

Zobacz także:
TBS Bolesławiec – aktualne inwestycje