Reaktywacja kas budowlanych

Grupa posłów Lewicy postanowiła reaktywować pomysł kas budowlanych. Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został projekt ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. W kasach będzie można oszczędzać m.in. na zakup, budowę, remont lub przebudowę domu albo mieszkania.

Celem proponowanej ustawy jest ustanowienie nowych rozwiązań prawnych, umożliwiających uruchomienie w Polsce systemu docelowego oszczędzania na cele mieszkaniowe, stworzenie nowych instytucji finansowych – kas budowlanych dla obsługi tego systemu oraz wspieranie przez państwo oszczędzających na cele mieszkaniowe. Proponowany oszczędnościowo-kredytowy system finansowania opiera się na niemieckim systemie bausparen – „kolektywnej samopomocy finansowej” osób zainteresowanych poprawą swojej sytuacji mieszkaniowej. Wspólne oszczędzanie umożliwia uczestnikom tego systemu zrealizowanie ich marzeń o własnych czterech ścianach. W krajach, w których system ten funkcjonuje od lat, stał się on efektywnym instrumentem tworzenia prywatnego kapitału, odgrywając znaczącą rolę w tworzeniu prywatnej własności mieszkaniowej.

Okres oszczędzania nie będzie mógł być krótszy niż trzy lata. Po jego upływie kasa udzieli kredytu, którego wysokość nie będzie mogła przekroczyć sumy zgromadzonych oszczędności oraz dopisanych do rachunku premii mieszkaniowych.
W projekcie ustawy proponowane jest wsparcie przez państwo oszczędzających w kasach budowlanych corocznie naliczaną premią od zgromadzonych w danym roku oszczędności – w wysokości 20 %.

Zaproponowane rozwiązania są powtórzeniem tych, które z powodzeniem przeszły całą procedurę legislacyjną w latach 1995 – 1997, ale z powodu nie wydania przepisów wykonawczych nie doszło jednak do ich uruchomienia.  Skuteczność tych rozwiązań została potwierdzona w praktyce w wielu krajach Europy Środkowej. Zdaniem ekspertów uruchomienie takiego systemu w Polsce jest konieczne, choć zasady i skala pomocy państwa wymagają rzetelnej analizy i dyskusji.

Zobacz:  Projekt ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

Rate this post