Wyższe czynsze dla wszystkich

This topic contains 2 odpowiedzi, has 1 głos, and was last updated by  Anonim 10 years, 8 months temu.

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #669

  Anonim

  .

  #3145

  Anonim

  Cytat z projektu założeń do ustawy …

  „W związku z projektowanymi rozwiązaniami zmieniającymi ustawę z dnia 21 czerwca
  2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  których celem jest zapewnienie właścicielom publicznych zasobów mieszkaniowych
  (oraz zasobów pełniących funkcję publicznych zasobów mieszkaniowych) odpowiedniej elastyczności
  w określaniu stawek czynszu przy uwzględnieniu faktu, że czynsze mają pokrywać
  faktyczne koszty związane z utrzymaniem lokali, proponuje się skreślenie art. 28 ustawy o
  niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

  W wyniku uchylenia przepisu, czynsze w zasobach towarzystw budownictwa społecznego ustalane byłyby zgodnie z regułami
  obowiązującymi w ustawie o ochronie praw lokatorów (…), a co za tym idzie nie obowiązywałoby
  dotychczasowe ograniczenie wysokości czynszu (4% wartości odtworzeniowej
  za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego).

  W przepisach przejściowych zawarta zostałaby natomiast regulacja, zgodnie z którą w stosunku do umów zawartych przed dniem
  wejścia w życie projektowanych przepisów, zachowane zostałyby obecne reguły ustalania
  czynszu, stosownie do art. 28 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
  w aktualnym brzmieniu.

  Nowe uregulowania w tym zakresie będą mogły być stosowane po odpowiedniej zmianie umowy najmu, zaś obligatoryjnie w sytuacji zmiany najemcy lokalu mieszkalnego.”

  #3336

  Anonim

  Witam, proszę o pomoc, czy jest jakikolwiek umocowany prawnie powód (poza dochodami przekraczającymi próg lub złożeniem deklaracji po terminie) dający TBS możliwość podniesienia stawki czynszu ponad 4% wartości odtworzeniowej?
  U mnie taka sytuacja występuje – co zrobić?
  pozdrawiam
  Ella

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.