Zwrot mieszkania

#1255

Anonim

W niektórych umowach jest zapis, że po rozwiązaniu umowy najmu mieszkanie wraca do zasobów TBS a partycypantowi/najemcy przysługuje zwrot wpłaconej partycypacji (zwaloryzowanej) i kaucji po uwzględnieniu ewentualnych potrąceń.