Zwrot kaucji po 13 latach

#3460

Anonim

Cytuje umowę “ostateczna wartość kaucji wpłaconej przez pana wynosi 10942,89 tj 48,7m2x2247(wartość odtworzeniowa za II i III kwartał 2002)x10%”
Pkt 5 umowy ” W przypadku opróżnienia lokalu i uregulowania wszelkich należności wobec wynajmującego kaucja podlega zwrotowi z uwzględnieniem wartosci odtworzeniowej lokalu aktualnej w dniu opuszczenia lokalu.”
Dzisiaj wartość odtworzeniowa jest ponad 2x wyzsza niż w 2002 roku stąd pytanie ile można spodziewać sie zwrotu zostawiając mieszkanie w dobrym stanie.