zaświadczenie z us o osiąganych dochodach

#1354

Anonim

proszę o interpretację przepisu czy TBS może żądać od najemcy lokalu zaświadczenia o dochodach za jaki okres i w jakim terminie muszę złożyć zaświadczenie TBS dał mi termin 14 dni a urząd wydaje do 30 dni . Następne pytanie czy kumuluje się dochody dwóch lat czy tylko jednego wybranego roku ( jednym roku osiąga się duże dochody a w drugim b. małe i co? ustawa o tym nie precyzuje jednoznacznie!!