wykup

#5296

Anonim

zgadzam się, że nie możemy wykazać 100% pokrycia kosztów, ponieważ nadal spłacamy kredyt a więc chodzi o możliwość wcześniejszej spłaty kredytu wraz z odsetkami (i z oczywistych względów umorzonych w związku z wcześniejszą spłatą). Chodzi o to aby dać możliwość wcześniejszej spłaty bez konieczności wyrażenia zgody przez TBS (czyli miasta). Uwzględniając oczywiście wartość transakcji z dnia podpisania umowy, nie zaś obecne ceny rynkowe mieszkań. Należy zauważyć, iż wiele osób nabywało mieszkania 10 lat temu i uwzględnienie obecnych cen rynkowych spowodowałoby nieuzasadniony zysk TBS zaś niewiele osób byłoby stać na ich spłatę.