wykup

#5174

Anonim

Do P.T.
Jeśli nie rozumiesz co to jest „obecny stan faktyczny” to zechciej nie zawracać mi głowy. Jeżeli zmieni się stan faktyczny to zmieni się moje stanowisko.
Zacytowana wypowiedź jest nadal zgodna z moimi przekonaniami.
Czytaj ze zrozumieniem, wtedy nie będziesz musiał/a czerpać wiedzy z kanjpianych rozmów kilku matołków.