wykup.

#5141

Anonim

Może teraz do warto by wysłać petycje do nowego dobrodzieja – Polski? Który obiecał załatwić wszystkie sprawy odłogiem leżące…