wykup

#5854

Anonim

ostatnio na tym forum pojawia się wielu zdesperowanych urzędników BGK i TBSów, którzy wypisują głupoty, iż ludzie chcą wywłaszczyć majątek publiczny. Otóż podaję prawdziwe przykłady wywłaszczeń:
– wykup mieszkań zakładowych (dawnych państwowych firm stanowiące majątek państwa) za 5% ich wartości bez jakiekolwiek wpłaty własnej,
– wykup mieszkań komunalnych bez wpłaty własnej za 20% ich wartości
TO SĄ WYWŁASZCZENIA Z APROBATĄ SKARBU PAŃSTWA
– brak możliwości wykupu mieszkań TBS w których ludzie wpłacili wkład budowlany i co miesiąc spłacają kredyt TO JEST NATMIAST KRADZIEŻ ZE STRONY SKARBU PAŃSTWa