wskazanie najemcy

#2341

Anonim

Proszę walczyć o swoje prawa – sam tak zamierzam, najlepiej postawić TBS przed faktem dokonanym – zrobić cesję z notarialnym poświadczeniem podpisów na podstawie kodeksu cywilnego art 509
W ustawie nie ma żadnych zapisów, które ograniczały by mozliwość dokonania takiej cesji (art 29 p 4 – nawet na to pozwala, chociaż niektórzy błędnie interpretują że dotyczy on tylko pracodawców i osób prawnych), jeśli TBS zawarł by w umowie takie zapisy to juz inna sprawa.
Po przeprowadzonej cesji powiadomić TBS, który powinen rozwązać z Panem umowę najmu a zawrzeć z nowym najemcą.
TBS powinen zawrzeć w umowie wykluczenia – skoro nie zawarł to niech się nie awanturują, a jak by nie chcieli zawrzeć umowy najmu z nowym najemcą – to do sądu.