Tytuł prawny

#1534

Anonim

Kluczem jest termin – art. 30 ust.1 pkt.1 „.. w dniu objęcia lokalu”, a takiej sytuacji tu nie mamy, więc ok i nie ma to żadnego związku z art.30.ust.1a, jak podano Panu wyżej. W Państwa przypadku w ogóle nie występuje związek z tym zapisem. Nie wiem na jakiej zasadzie żona nabyła tytuł prawny, bowiem tylko w przypadku rozdzielności majątkowej lub spadku – co do zasady mieszkanie takie jest majątkiem odrębnym spadkobiercy, chyba że spadkodawca zastrzegł (np. w testamencie), że mieszkanie ma wejść do wspólności majątkowej małżeńskiej (art. 33 pkt 2 k.r. i o.) – stanowi ono wyłącznie majątek żony. W przeciwny przypadku zwracam uwagę na art30, ust.6.