Tytuł prawny do innego lokalu

#2347

Anonim

Czy umowa najmu lokalu na czas nieokreślony w budynku prywatnym jest równoznaczna z posiadaniem tytułu prawnego do innego lokalu? W wyjaśnieniach jest powiedziane, że tylko umowa najmu lokalu komunalnego lub służbowego jest posiadaniem tytułu prawnego do lokalu (oczywiście posiadanie lokalu własnościowego też).