trudna sprawa

#1215

Anonim

Nie znajdziesz raczej chętnego na kupno partycypacji mieszkania z lokatorem. Pozostanie chyba tylko ugoda z najemcą żeby opuścił lokal.
Piszesz „…odpowiednich przepisów prawa…”.
Jakie przepisy masz na myśli ?