Reply To: Spłata kredytu w czynszu

#2458

Anonim

„Rozważmy przykład najemcy, który 5 lat temu podpisał umowę na wynajem mieszkania wartego 100 tys. zł i wpłacił
25 tys. zł partycypacji. Przyjmując, że wartość rynkowa mieszkania wynosi dzisiaj 350 tys. zł można obliczyć, że zniżka wyniesie 87,5 tys. zł. Dodatkowo lokator spłacił w czynszu część kredytu w wysokości 30 tys. zł. Za mieszkanie najemca zapłaci zatem 232,5 tys. zł.

350 tys. zł (wartość rynkowa) – 87,5 tys. zł (zwaloryzowany koszt partycypacji) – 30 tys. zł (część spłaconego kredytu) = 232,5 tys. zł”

Pytanie wciąż aktualne.