rozliczenie

#5907

Anonim

czy ktoś otrzymał już rozliczenie czynszu za kolejny miesiąc? BTBS straszy odsetkami za nieterminowe uregulowanie płatności (do 15-stego dnia miesiąca) a chyba nie wziął pod uwage braku rozliczen