re

#2234

Anonim

A czy możecie mi powiedzieć, skoro partycypanci spłacają kredyt, to ci, którzy nie partycypują i na dzień dzisiejszy nie będą mieli prawa do wykupu lokalu, również spłacają kredyt? bo w mojej umowie nic takiego nie ma (nie mam partycypacji, tylko samą kaucję), a wysokość czynszu jest taka sama jak w bloku, który ma partycypację, w tym samym tbsie