puste

#2429

Anonim

Przyczyną może być zajęcie mieszkania przez komornika i do czasu spłaty zaległości przez TBS mieszkanie będzie stało puste, a może później zlicytowane i sprzedane.