przekroczenie dochodów

#3334

Anonim

Proponuję złożyć do Prezesa wyjaśnienie i jednocześnie prośbę o potraktowanie sytuacji jako wyjątkowej. Przepisy mówią, że TBS MOŻE wypowiedzieć umowę w części dotyczącej czynszu, co nie znaczy, że to zrobi. Na Twoim miejscu spotkałabym się z prezesem lub z całym zarządem, wyjaśniała swoją sytuację i prosiła o niewypowiadania wysokości czynszu, względnie jakąś znośną, czasową ugodę, np. na ten rok, a za następny wzięcie pod uwagę dochodów za 2013, powodzenia