Propozycja warunków wykupu.

#5333

Anonim

Do “RNI”.
Zapomniałem o czymś bardzo ważnym. TBS-y mają ustawowy zakaz wypłacania zysku właścicielowi (akcjonariuszom lub udziałowcom). Tak więc jeśli istnieją TBS-y, które budowały bez kredytu, mogą nimi być jedynie te, należące do bogatych samorządów, które wyłożyły pieniądze po to by zaspokoić potrzeby mieszkaniowe lokalnych społeczności. W takim wypadku zrozumiałym staje się, dlaczego nie chcą i nie będą chciały wyrazić zgody na wykup – ich priorytetem jest posiadanie własnego zasobu mieszkaniowego. Zatem jedyną zachętą jest wskazanie im korzyści płynących ze sprzedaży, czyli pozyskanie środków na postawienie NOWYCH bloków.