Propozycja warunków wykupu.

#5326

Anonim

Że się zacytuję: “Po spłacie całości zobowiązania BGK niezwłocznie powiadamia TBS i zdejmuje hipotekę ze wszystkich pozostałych lokali mieszkalnych, jakie były objęte wpisem hipotecznym z tytułu zabezpieczenia kredytu.” Podkreślam “ze wszystkich pozostałych”, czyli tych, które nie zostały wykupione, ergo nie brały udziału w spłacie kredytu, który nastąpił wskutek sprzedaży innych mieszkań. każde mieszkanie wykupione musi mieć uwolnioną hipotekę i to jest całkowicie zrozumiałe, (przynajmniej dla mnie), chociażby po to by bank, który sfinansuje wykup, mógł się na tą hipotekę wpisać. Chyba, że ktoś kupuje za gotówkę i nie będzie posiłkował się kredytem.
Nikt nie każe Panu/Pani podpisywać się pod czymś co jeszcze nawet projektem nie jest, lecz założeniami, które należy poddać intelektualnej obróbce. Niemniej dziękuję za zapoznanie się z moją pracą.