propozycja warunków wykupu

#5325

Anonim

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy….

Art.33i.2. Po spłacie przez tbs zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, o którym mowa w art.33f ust.2,najemca lokalu mieszkalnego,o którym mowa w art.33e ust.2,uzyskuje prawo odrębnej własności lokalu bez obciążeń hipotecznych”. I tak trzymać . Nie może być mowy, ażeby czekać ..”do chwili spłaty całości kredytu obciążającego konkretne przedsięwzięcie budowlane ” …bo można się po prostu nie doczekac :> Chociażby dlatego,że nie wiadomo,czy wszyscy będą chcieli wykupić,albo np.jedni zaciągną kredyt na 30 lat a drudzy na 10. A może ktoś na 5 lat,czy nawet zdarzy się,że kupi za gotówkę /wolno mu/.I co,ma wyczekiwać latami,aż 80-ciu sąsiadów spłaci albo i nie bo i tak może przecież się zdarzyć ? Z całym szacunkiem,Panie/i A ja pod taką petycją podpisu nie złożę.