Podatek od cesji partycypacji

#1334

Anonim

Orientujecie się czy cedent (odstępujący partycypację czyli prawo majątkowe) opłaca podatek od dochodu po zawarciu umowy cesji? Od czynności cywilno-prawnej już opłacono.