partycypant a najemca

#3414

Anonim

czy jest możliwość przepisania partycypacji na najemcę? jestem najemcą a siostra wpłaciła partycypację wg wymogów sprzed 10 lat – kto ma prawo do lokalu, kto stanie się właścicielem?