partycypacja – cesja

#3419

Anonim

TBS-y problemu nie robią ale musisz podpisać cesję praw i obowiązków miedzy partycypantem a najemcą (z potwierdzonymi notarialnie podpisami). Ale mam pytanie – kto ponosi koszty podatku – czy to można nazwać darowizną? czy ludzie którzy byli kiedyś w związku małżeńskim – też powinni zapłacić podatek? Kto i w jakiej wysokości?