partycypacja

#5892

Anonim

przede wszystkim musisz zobowiązać tbs do wskazania podstawy prawnej do naliczania amortyzacji, bo takowej nie ma….
możesz ich postraszyć, iż będziesz się domagał zwrotu nakładów na mieszkanie poczynionych w okresie, kiedy w nim mieszkałeś…..
w kwestii zwrotu mieszkania obowiązują przepisy obecne…w mojej ocenie