partycypacja

#5886

Anonim

na zwrocie partycypacji skorzystają osoby (czy =li nie będą stratne) które nabyły lokal przed tzw. boomem na rynku nieruchomości…. przykładowo partycypacja wpłacona w roku 2006 będzie o 50% wyższa przy opróżnianiu lokalu na dzień dzisiejszy.

ustawa:
W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

niedopuszczalne jest pomniejszanie partycypacji o amortyzację bowiem partycypacja to jedynie wkład budowlany po drugie najemcy ponoszą koszty amortyzacji w czynszu (fundusz remontowy, itp._

zgodnie z ustwą najemca nie może domagać się zwrotu nakładów dodatkowych na nieruchomość jeżeli czynił je bez zgody tbs a tbs nie ma prawa naliczać amortyzacji- kwestie te już były przedmiotem sądowych rozstrzygnięć