partycypacja

#2546

Anonim

czy partycypację można przenieść z osoby rodzica na najemcę i jak to zrobić?