partycypacja

#2512

Anonim

Ja w umowie o partycypację mam zapis, że w ciągu 10 lat od zamieszkania mogę wskazać innego partycypanta