Odstąpienie partycypacji przez znajomego

#3240

Anonim

a to co On wpłacił w Tbs-ie 30% – przechodzi na Ciebie razem z cesją partycypacji