odp

#6106

Anonim

Może być za zgodą TBS – ale zależy od zapisu w umowie najmu.