odp

#6100

Anonim

„2. w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron,w w tym gdy Partycypant w trakcie realizacji umowy rezygnuje z jej wykonania w całości lub w w części, TBS zwróci Partycypantowi dokonane przez niego wpłaty. „
Czy to nie oznacza że zwróci partycypantowi wszystkie dokonane przez niego wpłaty? 🙂

Reszta zapisów Ciebie nie dotyczy. Moim zdaniem jak pisała koleżanka powyżej, nie ma sprecyzowanego sposobu rozliczenia po zakończeniu umowy, chyba że będą chcieli idąc zapisem punktu drugiego zwrócić wszystkie dokonane wpłaty 😉

Moim zdaniem, jeżeli budowa finansowana była z kredytu BGK to albo
– zwrot na podstawie wzoru ze znowelizowanej ustawy, albo
– zwrot stosownie do przepisów z obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

Waloryzacja partycypacji obowiązuje budynki oddane do użytkowania po 2005 roku.

W związku z tym, że umowa została zawarta w czasie kiedy obowiązywały inne przepisy, skłaniał bym się chyba ku temu, żeby rozliczenie nastąpiło na podstawie przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy.