odp

#6085

Anonim

Wersus, nie chce mi się wierzyć, że nie masz umowy na partycypację, albo że nie masz zapisów dotyczących jej zwrotu. Ustawa w brzmieniu sprzed nowelizacji stanowiła, że w chwili zwrotu kwota powinna być liczona po aktualnym wskaźniku. Niektóre TBSy zastrzegały, że jeżeli będzie niższa to będzie wypłacana w kwocie nie mniejszej niż wpłacona.
Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.